Udviklingsplaner for Rynkeby og Omegn – nu er vi i gang!

Landsbyerne i Kerteminde Kommune skal prøve at beskrive, hvorfor netop deres landsby er det bedste sted at bo. Så hvordan skal vores område være, hvordan kunne fremtiden se ud og hvilken historie følger med området?

Vi håber, at nogle flere kunne tænke sig at være med til at lave en udviklingsplan for Rynkeby og omegn.

Hvis du synes, at du har gode ideer, som kan være med til at udvikle området, så henvend dig til en af kontaktpersonerne, så sætter vi dig i kontakt med den gruppe, som du vil deltage i. Eller hvis du har nogle ideer som går i en anden retning, så kan der laves en ny gruppe.

Hvad skal vi?

Udviklingsplanerne skal indeholder er kort beskrivelse af hvordan tingenes tilstand er nu, hvilke udfordringer der er og et bud på, hvor vi skal hen indenfor hvert af de områder, som folk har budt ind på.

De foreløbige bud på grupper ser sådan ud – har du andre ideer – så er det bare med at få dem frem i lyset:

Trafik
Nuværende deltagere: Anne Dorte, Andreas, Lars, Torben

Foreløbige ideer på bordet: Fortov fra byskilt til byskilt, cykelsti til Langeskov, busdrift, lade-station til el-biler, delebiler, plads til cykler og gående, hegnklipning for sikker færdsel……….

Multihus
Nuværende deltagere: Niels, Tine V., Sigrid, Søren, Anette

Foreløbige ideer på bordet: Etablering af multihus i Rynkeby. Adgang for alle, plads til aktiviteter, ansøgninger til fondsbevillinger, inden-og udendørsaktiviteter……….

Information
Nuværende deltagere: Andreas, Martin, Sigrid

Foreløbige ideer på bordet: en indgang for alt information, kirkebladet som lokalblad, infotavler i byen, aktivitetskalender digitalt og i papirform……….

Branding og Visioner
Nuværende deltagere: Jørgen, Kim, Xenia

Foreløbige ideer på bordet: Fælleshaver, økologi, Reklamer for tomme byggegrunde, fyrtårne der kan brandes, hvor skal byen hen? ……….

Stisystemer
Nuværende deltagere: Jytte

Foreløbige ideer på bordet: bedre markering af nuværende stier, rundtursstrækninger, ”Camino Rynkeby”, hundeskov, sammenhængende stier til Urupdam, Rekreativ turisme……….

Erhverv
Nuværende deltagere: Pernille, Torben

Foreløbige ideer på bordet: Overblik over virksomheder, involvering af virksomheder……….

By forskønnelse
Nuværende deltagere: Susanne

Vilde blomster på friarealer, ”Blomster & Bier”, bænke i byen, pæne skraldespande, blomsterkrukker som fartdæmper, ”Rynkeby – den reneste by i miles omkreds, juletræsbelysning, ”Hvor kom vi fra? ”

Ideer til andre grupper (endnu ingen deltagere)

Fritidsaktiviteter: Brætspil for familier, kortspil, uorganiseret idræt, biograf

Kontaktpersoner
Anne Dorte Koefoed (50907963) adkoefoed@gmail.com
Torben Vangsted (29624858) vangsted@hotmail.dk
Lars Morsø (21826004) lars.morsoe@gmail.com
Tine Vølund (27572239) tinev1975@gmail.com
Kathrine Schmidt Johnsen (20743124) kath.dkk@gmail.com

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *