Udviklingsplaner for Rynkeby og Omegn

Vi er i gang med at lave en udviklingsplan for Rynkeby og Omegn. Den skal primært bruges som et værktøj for os her i området. En plan for hvad vi gerne vil. Når vi har klare ønsker og ideer som hele området står bag er det lettere at henvende sig ved bla. kommune og blive ved med at spørge ind til nogle af de ting vi gerne vil.

Det giver os også et godt overblik over hvilken vej vi skal arbejde med frivillige projekter.

Se første skrivelse om udviklingsplanen her: Udviklingsplan for Rynkeby og Omegn – nu er vi i gang!

Opdatering og status her: Udviklingsplan – status primo marts 2019

Lige nu er følgende grupper i gang:

  • Trafik
  • Multihus
  • Information
  • Branding og Info
  • Stisystemer
  • Erhverv
  • Byforskønnelse

Her kan kontaktoplysninger på gruppernes medlemmer findes.

Har du noget at byde ind med, så kontakt endelig grupperne eller styregruppen.

Kontaktpersoner
Anne Dorte Koefoed (50907963) adkoefoed@gmail.com
Torben Vangsted (29624858) vangsted@hotmail.dk
Lars Morsø (21826004) lars.morsoe@gmail.com
Tine Vølund (27572239) tinev1975@gmail.com
Kathrine Schmidt Johnsen (20743124) kath.dkk@gmail.com