Dialogmøde omkring evt. forbedring af Rynkeby Bygade

Kerteminde kommune har i Miljø-, Natur- og Teknikudvalget den 09/06-20 behandlet et forslag om etablering af 2-minus-1-vej og/eller fortov gennem Rynkeby. Udvalget besluttede at afholde et dialogmøde med Rynkeby Trafikgruppe, udvalget og politiet, inden der træffes videre beslutninger i sagen.

Dette møde blev afholdt d. 30/06-20. Et rigtigt positivt møde hvor vi blev taget alvorligt og velvilligheden var stor.

Referatet er her:

Den afsluttende konklusion af mødet

Det aftaltes, at Trafik og Anlæg udfærdiger et skitseprojekt vedr. ombygning af Rynkeby Bygade og sender det til høring hos Rynkeby Trafikgruppe ca. ultimo august.

Det tilrettede projekt vil herefter blive forelagt for Miljø-, Natur- og Teknikudvalget, som vil tage stilling til, hvad der videre skal ske i sagen.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *