Kategori: Ikke-kategoriseret

Dialogmøde omkring evt. forbedring af Rynkeby Bygade

Kerteminde kommune har i Miljø-, Natur- og Teknikudvalget den 09/06-20 behandlet et forslag om etablering af 2-minus-1-vej og/eller fortov gennem Rynkeby. Udvalget besluttede at afholde et dialogmøde med Rynkeby Trafikgruppe, udvalget og politiet, inden der træffes videre beslutninger i sagen.

Dette møde blev afholdt d. 30/06-20. Et rigtigt positivt møde hvor vi blev taget alvorligt og velvilligheden var stor.

Referatet er her:

Den afsluttende konklusion af mødet

Det aftaltes, at Trafik og Anlæg udfærdiger et skitseprojekt vedr. ombygning af Rynkeby Bygade og sender det til høring hos Rynkeby Trafikgruppe ca. ultimo august.

Det tilrettede projekt vil herefter blive forelagt for Miljø-, Natur- og Teknikudvalget, som vil tage stilling til, hvad der videre skal ske i sagen.

 

Kirkestien

I efteråret/vinteren 2019 fik vi gjort en sti klar. Den går fra mesterrækken og hen til stien mellem Rynkeby Bygade og Dalsgårdsvej. Vi kalder den for Kirkestien.

Det er en græssti og nu er der kommet græs op, så den så småt kan benyttet. Pt gør vejret at det godt kan være lidt vådt, men benyt jer gerne af stien.

 

Landsby make over 2020

Gi’ din landsby en

”LANDSBY MAKE OVER”

Vinteren er over os, men snart nærmer foråret sig igen. Snart kan vi igen være ude mange timer hver dag. Snart kommer turisterne rundt i kommunen. Er din landsby klar til at gå foråret i møde? Eller skal du og dine naboer give jeres sted en LANDSBY MAKE OVER, dvs. ombygge, forandre, istandsætte landsbyen, som dens image bliver fornyet og mere tidssvarende.

 

Billedet her viser en del af hvad vi fik lavet i Rynkeby ved Landsby Make Over 2019.

 

Kerteminde Landsbyråd og Kerteminde Kommune inviterer igen i år alle landsbyer i kommunen til at benytte lejligheden til at mødes og i fællesskab snakke om, hvor vidt man i fællesskab kan give landsbyen ”et (måske) tiltrængt ansigtsløft”.

 

Beskrivelse af projekt ”Landsby Make Over”.

Formål:
Landsby Make Over giver lokalsamfundene i Kerteminde Kommune mulighed for selv at bestemme, hvordan de kan forskønne deres områder – og samtidigt skabe mere fællesskab og tilhørsforhold til det sted, man bor. Landsby Makeover kan således være med til at styrke eksisterende foreninger/fællesskaber i landsbyerne – og motivere til dannelse af nye/flere fællesskaber.

Landsby Make Over skal fremme lokale aktiviteter, hvor der lægges vægt på æstetik, fællesskab, bæredygtighed og godt håndværk.

Hvem kan deltage?

Målgruppen er grupper af borgere, som er bosiddende i lokalsamfund i Kerteminde Kommune. Altså bysamfund udenfor Kerteminde, Munkebo og Langeskov, men ”landsbysamfund omkranset af byskilte”. En landsby må gerne indsende flere forslag – men forslagene skal altså være forankret i en eller flere grupper af beboere i landsbyen.

Hvad og hvordan?

Inden 15. marts skal man indsende en ansøgning til Kerteminde Landsbyråd,  kertemindelandsbyraad1@gmail.com , som giver et klart billede af, hvad folk i lokalområdet mener, der kan gøres for at forskønne området og gøre det mere attraktivt for borgere og evt. gæster. Beskrivelsen skal indeholde en kort beskrivelse af, hvordan man kunne tænke sig i praksis at gennemføre det lokale projekt, hvis man har 10.000 kr. til rådighed – og hvis man har 40.000 kr. til rådighed.

Ud af de mange ansøgninger, udvælges fem landsbyer, der får lov at gå videre i konkurrencen. De fem lokalsamfund får hver 10.000 kr. til at forskønne et område i deres landsby. De udvalgte landsbyer får besked senest 15. april.

Hvis en landsby har spørgsmål til, hvad man må/kan gøre, er man altid velkommen til at kontakte kommunens landsbykoordinator, som er Kathrine Secher, som træffes på tlf.

6515 1233 – eller på mail xks@kerteminde.dk.

Som noget nyt vil det være muligt at få kommunens administration til at gennemgå og kommentere projekterne. Processen for dette er endnu ikke fastlagt, men vil blive meldt ud senere.

I begyndelsen af maj mødes de fem landsbyer og beskriver deres forskønnelsesprojekt og beretter om deres planer. Dette foregår ved at hver landsby laver en kage, der illustrerer deres projekt, og som de fortæller ud fra.

Lokalsamfundet med den bedste kage/projekt vinder yderligere 5.000 kr. til deres forskønnelsesprojekt.

 

Ultimo august 2020 tager et dommerpanel rundt og beser forskønnelsesprojekterne.

Den landsby, der har skabt den mest æstetiske og bæredygtige forskønnelse, anvendt det bedste håndværk og udnyttet det lokale fællesskab, vinder.

Præmien er 30.000 kr. der skal gå til mere forskønnelse, godt håndværk og fællesskab i det pågældende lokalsamfund. Vinderen vil blive kåret i forbindelse med en festlig sammenkomst samme aften, som projekterne beses. Alle 5 deltagende landsbyer inviteres til dette arrangement.

Dommerpanelet er i skrivende stund (medio december) endnu ikke udpeget.

 

Projekt ”Landsby Make Over” er inspireret af et tilsvarende projekt i Odsherred Kommune. På https://landsbymakeover.wordpress.com/ kan man læse mere om, hvad der er sket i Odsherred Kommune.

Det er nu 2. gang, at Kerteminde Landsbyråd og Kerteminde Kommune afholder Landsby Make Over. Sidste år indsendtes 13 forslag, 5 blev udvalgt og vinderen af Landsby Make Over 2019 blev Salby.

 

Så sid ikke på hænderne, men få aktiveret jeres fællesskab – få samlet alle din naboer m.fl. og kom i gang med at snakke om, hvad I kan gøre i netop jeres landsby !!!!

 

Med venlig hilsen

Kerteminde Landsbyråd

Rent Rynkeby 2019

Skrevet af Anne Dorte Koefoed

Vi var rigtig mange både børn og voksne fra vores lokalområde, der gik ud og gjorde en indsats for at få ryddet op langs vores gader og veje søndag d. 31 marts, hvor Danmarks Naturfredningsforening havde lagt op til affaldsindsamlinger i hele landet. Jeg har et par gange tidligere taget initiativ til affaldsindsamling her i Rynkeby, men aldrig før oplevet så mange har deltaget. Vi var 28 personer i alt. Det var bare super. Der var virkelig basis for at komme rundt på alle strækninger og ud til alle kroge.

Kl. 14 mødtes vi i haven ved Byløkkegård til kage og kaffe. Herefter blev folk sendt ud på ruterne i og omkring byen. Efter nogle timers indsamling var de fleste vendt tilbage igen. Ved optællingenaf alt det indsamlede affald blev det til:

  • 50 kg affald
  • 14 dåser med pant
  • 60 dåser uden pant
  • 963 cigaretskod

I år var der som noget nyt sat fokus på cigaretskod. De fleste cigaretfiltere er lavet af celluloseacetet, et plastikmateriale. Fibrene, der kaldes celluloseacetathår, er tyndere end sytråd. Disse hård presses tæt i et filterpapir. Materialet ligner til forveksling bomuld. Afhængigt af omgivelserne tager det fra 3 mdr. op til 5 år at nedbryde et cigaretfilter. De hører absolut ikke hjemme i naturen.

Rynkeby har kun deltaget i den landsdækkende affaldsindsamling et par gange tidligere, men vurderingen er dog at mængden af affald i naturen i vores lokalområde er faldet. Det er meget positivt.

Der er rigtig mange af byens borgere, der går ture og samler affald sammen året igennem. Det er så sejt, så alle kan sige tak til jer for det. Desværre er der fortsat rigtig mange billister og andre, der bare smider deres affald fra sig i naturen. Den bedste hjælp vi kan give naturen og hinanden er naturligvis at smide vores affald ud i egen skraldespand. Hjælp hinanden i familien, i nabolaget, i vennegruppen, i cykelklubben, i fodboldklubben – alle steder hvor I kommer med at få den gode vane.

 

 

Inspirationstur – Landsby Makeover

D. 1. april er der deadline for at indsende projekter til Landsby Makeover. Inden da er der mulighed for en inspirationstur til Odssherred hvor ideen stammer fra.  Her er invitationen fra Landsbyrådet.

Til beboere i kommunens landsbyer:

Få inspiration til jeres LANDSBY MAKEOVER

KOM MED PÅ EN TUR TIL ODSHERRED

Kerteminde Landsbyråd inviterer 50 beboere fra kommunens landsbyer på inspirationstur til Odsherred, hvor man nu i 6 år har inviteret kommunens landsbyer til at arbejde med forskønnelse af landsbyerne.

Turen foregår søndag den 24. marts 2019
Der er afgang fra P-pladsen bag Kerteminde Rådhus kl. 08.15.

På turen besøger vi de seneste 3 års vindere, nemlig Vallekilde, Bjergesø og Vindekilde – og hører om deres og Odsherred Kommunes erfaringer.

Alle interesserede fra kommunens landsbyer er velkomne til at deltage på turen – men det er altså kun de første 50 tilmeldte, der kan komme med på turen.

Betaling: Det koster 50 kr. at komme med på turen. Betal først, når bekræftelse på deltagelse er modtaget.

Tilmeldingsfrist: onsdag den 20. marts 2019

Der vil undervejs blive serveret kaffe – men deltagerne skal selv medbringe frokost/drikkevarer.

Tilmelding på kertemindelandsbyraad1@gmail.com

Udviklingsplan – Status primo marts 2019

Der er godt gang i flere af grupperne. Gode snakke og diskussioner om hvad vi gerne vil med Rynkeby og Omegn.

Flere grupper har allerede været i kontakt med kommunen og haft møder – selvom det er tidligt i processen. Vores indtryk er at det hjælper at kontakte dem og snakke og gør vi det ofte nok, kan vores drømme og ønsker måske gå i opfyldelse en dag.

Nogle af grupperne kunne stadig godt tænke sig lidt flere hjælpende hænder. Det gælder især Stisystemer, Erhverv og Byforskønnelse. I kan se kontaktinformation på gruppernes medlemmer her: Udviklingsplan

I skal huske på at vi I første omgang bare skal beskrive vores ideer og måske komme med lidt løsningsforslag. I dette stadie af udviklingsplanen skal vi ikke udføre, lave aftaler eller søge penge til projekter. Vi skal tænke udviklingsplanen som vores fælles ønsker/ideer/plan for Rynkeby og omegn. Når vi har en samlet plan er det lettere at gå i gang med mindre delelementer.

Vi har planlagt to fællesmøder mere. Et tirsdag d. 12. marts og et torsdag d. 11. april. Begge dage kl 19-21 i Konfirmandstuen.

 

Styregruppen tænker at det herefter er tid til at få skrevet de mange gode ideer sammen til et foreløbigt udkast af udviklingsplanen inden det igen er tid til et større bogermøde.

Landsby Makeover

Kerteminde kommune har i forbindelse med den nye landsbypolitik sat en sum penge af til at lave “Landsby Makeover”. I samarbejde med Kerteminde Landsbyråd har de sat gang i en konkurrence hvor man kan vinde penge til forskønnelses-projekter inden for byskiltene. I Vores område er det Urup, Rynkeby, Skovhuse og Tvinde.

 

Alle kan byde ind med et projekt, så vi vil gerne opfordre til at man går sammen om de gode ideer og sender en beskrivelse ind. Det kunne jo være dejligt at få lov at forskønne vores landsbyer lidt :). Måske trænger gadekæret til en opfriskning eller der er en god plet som kunne være et godt samlingssted. Måske er der behov for at gøre vores veje gennem landsbyerne smukkere med blomster, flagallé, juletræer eller andet. Og vi tror at I har endnu bedre ideer.

 

Herunder er en beskrivelse af projektet.

”LANDSBY MAKEOVER” 

Foråret nærmer sig. Snart kan vi igen være ude mange timer hver dag. Er din landsby klar til at gå foråret i møde? Eller skal du og dine naboer give jeres sted en LANDSBY MAKEOVER, dvs. ombygge, forandre, istandsætte landsbyen, som dens image bliver fornyet og mere tidssvarende.

Kerteminde Landsbyråd og Kerteminde Kommune inviterer netop nu alle landsbyer i kommunen til at benytte lejligheden til at mødes og i fællesskab snakke om, hvor vidt man i fællesskab kan give landsbyen ”et (måske) tiltrængt ansigtsløft”.

Beskrivelse af projekt ”Landsby Makeover”.

Formål:
Landsby Makeover giver lokalsamfundene i Kerteminde Kommune mulighed for selv at bestemme, hvordan de kan forskønne deres områder – og samtidigt skabe mere fællesskab og tilhørsforhold til det sted, man bor. Landsby Makeover kan således være med til at styrke eksisterende foreninger/fællesskaber i landsbyerne – og motivere til dannelse af nye/flere fællesskaber.

Landsby Makeover skal fremme lokale aktiviteter, hvor der lægges vægt på æstetik, fællesskab og godt håndværk.

Hvem kan deltage?
Målgruppen er grupper af borgere, som er bosiddende i lokalsamfund i Kerteminde Kommune. Altså bysamfund udenfor Kerteminde, Munkebo og Langeskov, men ”landsbysamfund omkranset af byskilte”. En landsby må gerne indsende flere forslag – men forslagene skal altså være forankret i en eller flere grupper af beboere i landsbyen.

Hvad og hvordan?
Inden 1. april skal man indsende en ansøgning til Kerteminde Landsbyråd,  kertemindelandsbyraad@gmail.com , som giver et klart billede af, hvad folk i lokalområdet mener, der kan gøres for at forskønne området og gøre det mere attraktivt for borgere og evt. gæster. Beskrivelsen skal indeholde en kort beskrivelse af, hvordan man kunne tænke sig i praksis at gennemføre det lokale projekt, hvis man har 10.000 kr. til rådighed – og hvis man har 40.000 kr. til rådighed.

Ud af de mange ansøgninger, udvælges fem landsbyer, der får lov at gå videre i konkurrencen. De fem lokalsamfund får hver 10.000 kr. til at forskønne et område i deres landsby. De udvalgte landsbyer får besked senest 15. april.

Medio maj mødes de fem landsbyer og beskriver deres forskønnelsesprojekt og beretter, hvor langt de er nået det. Dette foregår ved at hver landsby laver en kage, der illustrerer deres projekt, og som de fortæller ud fra.

Lokalsamfundet med den bedste kage/projekt vinder yderligere 5.000 kr. til deres forskønnelsesprojekt. 

Medio august 2019 tager et dommerpanel rundt og beser forskønnelsesprojekterne.

Den landsby, der har skabt den mest æstetiske forskønnelse, gennem det bedste håndværk og på en måde, så det har skabt fællesskab i lokalsamfundet, vinder.

Præmien er 30.000 kr. der skal gå til mere forskønnelse, godt håndværk og fællesskab i det pågældende lokalsamfund.

Dommerpanelet er i skrivende stund (1/2) endnu ikke udpeget.

Projekt ”Landsby Makeover” er inspireret af et tilsvarende projekt i Odsherred Kommune. På https://landsbymakeover.wordpress.com/ kan man læse mere om, hvad der er sket i Odsherred Kommune.

 

Så sid ikke på hænderne, men få aktiveret jeres fællesskab – få samlet alle din naboer m.fl. og kom i gang med at snakke om, hvad I kan gøre i netop jeres landsby !!!!

Venlig hilsen Kerteminde Landsbyråd og Kerteminde Kommune

Udviklingsplaner for Rynkeby og Omegn – nu er vi i gang!

Landsbyerne i Kerteminde Kommune skal prøve at beskrive, hvorfor netop deres landsby er det bedste sted at bo. Så hvordan skal vores område være, hvordan kunne fremtiden se ud og hvilken historie følger med området?

Vi håber, at nogle flere kunne tænke sig at være med til at lave en udviklingsplan for Rynkeby og omegn.

Hvis du synes, at du har gode ideer, som kan være med til at udvikle området, så henvend dig til en af kontaktpersonerne, så sætter vi dig i kontakt med den gruppe, som du vil deltage i. Eller hvis du har nogle ideer som går i en anden retning, så kan der laves en ny gruppe.

Hvad skal vi?

Udviklingsplanerne skal indeholder er kort beskrivelse af hvordan tingenes tilstand er nu, hvilke udfordringer der er og et bud på, hvor vi skal hen indenfor hvert af de områder, som folk har budt ind på.

De foreløbige bud på grupper ser sådan ud – har du andre ideer – så er det bare med at få dem frem i lyset:

Trafik
Nuværende deltagere: Anne Dorte, Andreas, Lars, Torben

Foreløbige ideer på bordet: Fortov fra byskilt til byskilt, cykelsti til Langeskov, busdrift, lade-station til el-biler, delebiler, plads til cykler og gående, hegnklipning for sikker færdsel……….

Multihus
Nuværende deltagere: Niels, Tine V., Sigrid, Søren, Anette

Foreløbige ideer på bordet: Etablering af multihus i Rynkeby. Adgang for alle, plads til aktiviteter, ansøgninger til fondsbevillinger, inden-og udendørsaktiviteter……….

Information
Nuværende deltagere: Andreas, Martin, Sigrid

Foreløbige ideer på bordet: en indgang for alt information, kirkebladet som lokalblad, infotavler i byen, aktivitetskalender digitalt og i papirform……….

Branding og Visioner
Nuværende deltagere: Jørgen, Kim, Xenia

Foreløbige ideer på bordet: Fælleshaver, økologi, Reklamer for tomme byggegrunde, fyrtårne der kan brandes, hvor skal byen hen? ……….

Stisystemer
Nuværende deltagere: Jytte

Foreløbige ideer på bordet: bedre markering af nuværende stier, rundtursstrækninger, ”Camino Rynkeby”, hundeskov, sammenhængende stier til Urupdam, Rekreativ turisme……….

Erhverv
Nuværende deltagere: Pernille, Torben

Foreløbige ideer på bordet: Overblik over virksomheder, involvering af virksomheder……….

By forskønnelse
Nuværende deltagere: Susanne

Vilde blomster på friarealer, ”Blomster & Bier”, bænke i byen, pæne skraldespande, blomsterkrukker som fartdæmper, ”Rynkeby – den reneste by i miles omkreds, juletræsbelysning, ”Hvor kom vi fra? ”

Ideer til andre grupper (endnu ingen deltagere)

Fritidsaktiviteter: Brætspil for familier, kortspil, uorganiseret idræt, biograf

Kontaktpersoner
Anne Dorte Koefoed (50907963) adkoefoed@gmail.com
Torben Vangsted (29624858) vangsted@hotmail.dk
Lars Morsø (21826004) lars.morsoe@gmail.com
Tine Vølund (27572239) tinev1975@gmail.com
Kathrine Schmidt Johnsen (20743124) kath.dkk@gmail.com