Udvalg

Udvalg oprettes - og slettes - efter behov. Udvalgene består for det meste af mindst et bestyrelsesmedlem og op til 5 medlemmer. Dette gælder dog ikke for Caféen og Fællesspisningsudvalget som kører uafhængigt men samarbejdende med bestyrelsen.

 

Vi har følgende udvalg:

 

Aktivitetsudvalg

Som planlægger og udfører fællesarrangementer

 

Fællesspisningsudvalg

Som planlægger og udfører kvartale fællesspisninger i samarbejde med forsamlingshuset

 

Miljø-udvalg

Som står for naturen omkring landsbyerne. Tager del i planlægning af byforskønnelse og bedre adgang til naturskønne oplevelser

 

Legepladsudvalg

Som håber på, med tiden, at kunne planlægge en ny legeplads og skaterbane ved sportspladsen

 

Cafeen

Ældrecafeen foregår i samarbejde med menighedsrådet hver anden fredag i konfirmandstuen. Cafeen henvender sig til ældre i landsbyen med lyst til et bredere socialt netværk.

 

Trafikudvalget

Som tager sig af de udfordringer, der kan komme i forbindelse med separering af kloak eller bedre veje for vores skolebørn

 

PR-udvalget

Som står for alt arbejde med PR, web og pressekontakt

 

Vi har desuden haft et hjertestarterudvalg, som dog blev lukket, da vi fik hjertestarteren sat op i slutningen af 2015