Trafikken

Trafikudvalget arbejder for at skabe sikre veje for især de bløde trafikanter.

Nedenstående billeder er de seneste trafiktællinger foretaget omkring Rynkeby